In Memoriam | Harie Blezer


Afgelopen zondag 18 december bereikte ons het bericht dat Harie Blezer op 87 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, is overleden.

Harie was een van de leden van de “ministerploeg” van de Puime, die in 1960 op verzoek van President Cor Bertrand toetrad tot de vereniging. In het jaar 1972 heeft Harie het voortouw genomen voor een nieuwe start, toen bleek dat de vereniging er mee stopte. Hij zorgde ervoor dat er een nieuwe carnavalsvereniging werd opgericht onder de naam “de Roddelaere”. In 1975 werd de naam van de vereniging weer hersteld in de naam “de Puime”. Harie werd in 1975 benoemd tot ere-voorzitter en in 1982 tot beschermheer van de vereniging. Vele jaren was hij het boegbeeld van de Puime. Iedere zitting en receptie woonde hij bij. Zijn drive en enthousiasme zorgde ervoor dat de carnaval in Wijlre bleef bestaan.

Harie was ook een van de initiatiefnemers bij de heroprichting van de Puime in 2012. Hij zorgde ervoor dat de Puime uit een iets wat langere winterslaap wakker werden. Het was voor hem een must dat er een “grote” carnavalsvereniging in een dorp als Wijlre hoorde te zijn.

Harie BlezerWij hebben Harie gekend als iemand die zeer betrokken was bij onze vereniging. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging ook in de moeilijke tijden. Met zijn optimisme en toewijding is deze vereniging nu de vereniging die het is. Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Bestuur en leden CV de Puime